NAISTEN MARSSI
|| MARCH OF THE WOMEN
Acrylic on canvas || 80 cm x 160 cm ||  2023
Available || Read more below

EXHIBITIONS
2023    "Naisten marssi" Window Gallery Elli, Helsinki, Finland
MARCH OF THE WOMEN
Window Gallery Elli, Mechelininkatu 13, Helsinki, Finland 2.3.-1.5.2023
March is Women’s month because 8.3. we celebrate international women’s day. Women are marching to the Window Gallery Elli to honor that. Inspired by Naisasialiitto Unioni - the League of Finnish Feminists
In 1905 Union activists marched in front of Stockmann for women’s suffrage and right to education. The situation is recorded in the black and white photograph (below).
My painting focuses on three women in the photograph. Together they symbolize the different roles of activism. We need those who challenge us to act, but also those who record and those who support the activism behind the scenes.
The exhibition consists of one painting and two art prints. “March of the Women” is a hand-customized print of the painting. “Badges of Honor” was inspired by the suffragette badges from Ida Salin’s legacy. 10% commission from the sales of these works will be donated to Unioni.
NAISTEN MARSSI
Ikkunagalleria Elli, Mechelininkatu 13, Helsinki, Finland 2.3.-1.5.2023
Maaliskuu on naisten kuukausi sillä 8.3. juhlitaan kansainvälistä naistenpäivää. Sen kunniaksi Ikkunagalleria Elliin marssivat naiset Naisasialiitto Unionin inspiroimana.
Vuonna 1905 Unionin aktiivit marssivat Stockmannin edessä naisten äänioikeuden ja koulutuksen puolesta. Tilanne on tallennettu mustavalkoiseen valokuvaan.
Maalaukseni rajautuu joukosta kolmeen. Yhdessä he symboloivat aktivismin eri rooleja. Tarvitsemme heitä jotka haastavat mukaan katsetta väistämättä, mutta myös heitä jotka tallentavat ja heitä jotka tukevat toimintaa taustalla.
Näyttely koostuu yhdestä maalauksesta sekä kahdesta taideprintistä. “Naisten marssi” on käsin kustomoitu painos maalauksesta. “Arvomerkit” printin inspiraationa toimi Ida Salinin jäämistöstä olevat sufragettimerkit. Teosten myynnistä menee 10% provisio lahjoituksena Unionille.
NAISASIALIITTO UNIONI
Naisasialiitto Unioni on poliittisesti sitoutumaton, valtakunnallinen, feministinen ja antirasistinen kansalaisjärjestö.
Unionin jäseneksi voivat liittyä kaikki naiset (itsemäärittelyä kunnioittaen) ja kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa tukea Unionin työtä. Jäsenet ja kannatusjäsenet saavat Tulva-lehden kotiin kannettuna ja jäsenet saavat lisäksi monia muitakin etuja, kuten alennuksia Unionin juhlatilojen vuokrista. Lämpimästi tervetuloa mukaan naisunioni.fi/jaseneksi
Unionin historia lähtee 1800-luvulta. Unioni onkin vanhempi kuin esimerkiksi Suomen valtio. Alkuvuosien tärkeitä teemoja ovat olleet esimerkiksi naisten oikeus omistaa omaisuutta,äänioikeus ja oikeus päättää omasta koulutuksestaan ja ammatistaan. Edelleen nykyisinkin moninaiset itsemääräämisoikeuskysymykset ja itsemäärittelykysymykset ovat meille tärkeitä ja olemmekin viime vuosina tehneet töitä esimerkiksi aborttioikeuden vahvistamisen parissa (OmaTahto2020-kansalaisaloite, jonka avulla muutettiin aborttilakia lähti Unionin aloitteesta),olleet mukana tukemassa translakia, Suostumus2018-aloitetta (jolla raiskauksen määritelmä laissa muutettiin perustumaan suostumuksen puutteeseen, ei käytettyyn väkivaltaan kuten aiemmin).
Unionin ensimmäinen puheenjohtaja oli opettaja, koulunjohtaja ja lasten yhteiskasvatuksen puolestapuhuja Lucina Hagman. Myös monet muut Lucina Hagmanin kaltaiset uranuurtajanaiset ovat toimineet Unionissa eri aikoina ja monet samankaltaiset teemat näkyvät työssämme edelleen. Meillä on tälläkin hetkellä käynnissä tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen hanke, jonka puitteissa koulutetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisia kohtaamaan lapset sukupuolisensitiivisesti. Viime vuoden loppupuolella julkaisimme teoksen Tasa-arvoinen kasvatus - opas vanhemmille ja muille lasten läheisille.
Unionin tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen. Unionissa vaikutetaan poliittiseen päätöksentekoon, viranomaistoimintaan ja julkiseen keskusteluun mm. kirjoittamalla lausuntoja ja kannanottoja, järjestämällä tapahtumia ja feministisiä tempauksia.
Helpoin reitti osallistua Unionin toimintaan on tulla mukaan toimintaryhmiin. Tiedot  nykyisistä ryhmistä ja uuden ryhmän perustamisesta löytyvät osoitteesta naisunioni.fi/toimintaryhmat
Back to Top