MÖRÖT SÄNGYN ALTA
|| MONSTERS UNDER THE BED
3 akryylimaalausta kankaalle, jotka avautuvat 2D animaatioiksi lisätyn todellisuuden avulla 
|| 3 acrylic paintings that open up as digital 2D animations by using AR (Augmented Reality)
Suomeksi: Asiat ovat pelottavampia, kun ne väijyvät pimeässä, emmekä tiedä miltä ne näyttävät. Tässä kolme sängyn alta löytämääni mörköä, joiden suurta hupia on valvottaa ihmisiä öisin. Ikimuori (vanhenemisen pelko), Rahapeikko (rahan pelko) ja Läiskiäinen (epäonnistumisen pelko). Akryylimaalaukset heräävät eloon lisätyn todellisuuden teknologian avulla. Skannaa ne älypuhelimellasi ilmaisella suomalaisella Arilyn -sovelluksella. Muista laittaa äänet päälle. Näyttelyä on tukenut Arilyn & Kuvittajat Ry.
English: Things are scarier when they lurk in the dark, and we don't know what they look like. Here are three monsters I found under the bed, whose great joy is to keep people awake at night. Eternama (fear of aging), Money Troll (fear of money), and Spotdoubt (fear of failure). Acrylic paintings come to life with augmented reality technology. Scan them with your smartphone using the free Finnish Arilyn app. Remember to turn on the sound. The exhibition has been supported by Arilyn & Kuvittajat Ry.
EXHIBITIONS || SCREENINGS
3.11.2023-14.1.2024  - Ikkunagalleria Elli, Mechelininkatu 13, Helsinki, Finland
RAHAPEIKKO: rahan pelko ||  MONEY TROLL: fear of money
30 cm x 40 cm || 2023
Suomeksi: Rahapeikolla on käsissään kaksiteräinen miekka, jolla se tökkii sängyn alta levotonta nukkujaa. Toisaalta se muistuttaa tilin saldosta ja erääntyvistä laskuista. Toisaalta se lällättelee sillä, mitä pölvästejä miljardöörit ovat. Toistaa kuluneita sanontoja siitä, kuinka raha korruptoi.
Sillä mitä raha on muuta, kuin työkalu jolla elää omaa elämäänsä omien arvojen ja valintojen mukaan? Jos Rahapeikon saa houkuteltua sängyn alta, voi viedä siltä sen vallan. Ja nukkua yönsä taas hyvin. Vaikka rahapeikko kuiskii: ”Raha ei kasva puissa”, niin kasvaahan se tavallaan. Setelit on tehty paperista. Joten aika luovuttaa Rahapeikko. Tule sen sijaan viereeni nukkumaan, jossa unet ovat aarteitakin arvokkaampia.
English: In its hands, Money Troll wields a double-edged sword, poking at the restless sleeper from under the bed. On one hand, it serves as a reminder of the account balance and upcoming bills. On the other hand, it mocks the antics of billionaires, repeating clichés about how money corrupts.
After all, what is money but a tool to live life according to one's values and choices? If you manage to lure Money Troll out from under the bed, you can take away its power over your emotions and sleep soundly. Even though the Money Troll whispers, 'Money doesn't grow on trees,' when it kinda does. Banknotes are made of paper. So, take that, Money Troll. Come sleep next to us, where dreams are richer than any treasure.
IKIMUORI: vanhenemisen pelko ||  ETERNAMA: fear of aging
30 cm x 40 cm || 2023
Suomeksi: Ikimuorella on ryppyjen kirjomat kasvot, sekä ikääntymisen kumaraan painamat hartiat. Vaikka Ikimuori on viisas ja hänen silmiensä takana vilkkuvat tuhannet tarinat, hän on niin katkeroitunut, että on valjastanut viisautensa pelottelukäyttöön. 
Ikimuoren sydäntä varjostaa kuoleman ja vanhenemisen pelko. Niitä hän purkaa levottomaan nukkujaan, hiljaa vaikertaen. Ryppyvoiteista lisäpontta hakien. Ikimuori voivottelee kuinka päivät hiipivät ohi kuin hiekka tiimalasissa. Kuinka kaikki oli ennen paremmin.
Ainut tapa taltuttaa Ikimuoren ahdistavat ajatukset, on taluttaa hänet ystävällisesti tämän hetken lempeään valoon. Unohdetaan mennyt ja tuleva. Ja eletään tässä ja nyt. Näin Ikimuori muuttuu elämän arvokkaimman ohjeen opettajaksi: hetkien laatu painaa enemmän kuin vuosien määrä.
English: Eternama bears a face adorned with wrinkles, and shoulders bowed under the weight of aging. Despite being wise, with a thousand stories flickering behind her eyes, she has become so embittered that she has harnessed her wisdom for the purpose of intimidation.
 
Her heart is overshadowed by the fear of death and aging. These fears she unloads onto the restless sleeper, quietly lamenting, seeking solace from anti-wrinkle creams. 
Eternama laments how the days sneak past like sand in an hourglass, yearning for the times when everything was supposedly better.
The only way to quell Eternama's distressing thoughts is to gently lead her into the kind light of the present moment. Let's forget the past and the future. Let's live in the here and now. And that's how Eternama becomes a teacher of life's most precious lesson: that the quality of our moments outweighs the quantity of our years
LÄISKIÄINEN: epäonnistumisen pelko ||  SPOTDOUBT: fear of failure
30 cm x 40 cm || 2023
Suomeksi: Läiskiäinen nukkuu sängyn alla illasta aamuun ja aamusta iltaa. Herätessään hän kuiskii sängyssä lepäävälle "Älä edes yritä. Epäonnistut kuitenkin. Mitäpä naapurin kaiman kissakin ajattelee. Älä siis edes yritä."
Läiskiäisessä on ripaus laiskiasta. Epäonnistumisen pelko passivoi ihmisen. Miksi yrittää, jos epäilee onnistumista jo ennen alkua. Helpompi olla tekemättä mitään. Läiskiäinen tartuttaa yön huono-onniseen uinujaan läikkänsä. Ne syövyttävät ihmisen tunteisiin ja ajatuksiin epätasaisuuksia. Lopulta estävät ihmistä luottamasta itseensä tekemästä niitä asioita, joilla on merkitystä. 
Osoittamalla kohdevalon Läiskiäiseen huomaamme, että hänkin haluaa vain tulla nähdyksi ja rakastetuksi. Kun kohdistamme Läiskiäiseen myötätuntoisen katseemme, voimme yhdessä lähteä menestymään - peloista huolimatta.

English: Spotdoubt sleeps under the bed from evening till morning and from morning till evening. Upon waking, it whispers to the one lying in bed, "Don't even try. You'll fail anyway. What would even the neighbor's cat think? So, don't even bother trying."
Spotdoubt has a touch of laziness. The fear of failure paralyzes a person. Why bother trying if success is doubted before even starting? It's easier to do nothing. Spotdoubt infects the unfortunate sleeper with its night-borne misfortune. They corrode the emotions and thoughts of a person, creating unevenness. Eventually, they prevent a person from trusting themselves and doing the things that matter.
By shining a spotlight on Spotdoubt, we realize that even he just wants to be seen and loved. When we direct our compassionate gaze towards Spotdoubt, we can embark on a journey of success together—fears notwithstanding.
Back to Top