VÄRIEN SERENDIPITEETTI 
|| THE SERENDIPITY OF COLORS
Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Lapua, Finland
7.9.-3.12.2022
Suomeksi: ”Serendipiteetti tarkoittaa kykyä tehdä sattuman ohjaamia, odottamattomia löytöjä, yleensä sellaisesta aihepiiristä, josta löydön tekijällä on laaja tietämys.” – Wikipedia. The exhibition was part of Lapua Art & Film Festival LAFF 2022.
English: "Serendipity is an unplanned fortunate discovery. Usually from a topic that the doer has a lot of knowledge about." - Wikipedia. The exhibition was part of Lapua Art & Film Festival LAFF 2022.
Elli Maanpää - Solo Show
Back to Top